Editura Boem@

Director editură și Redactor șef: Petre Rău
Redactori principali: Denisa Lepădatu, Tase Dănăilă, Maria Popa,
George Șavlovschi, Cristina Roșu

Grafică: Elena-Liliana Fluture, Daniela Cașu

Secretariat de redacție: Iuliana Itu

      • Editare carte: tehnoredactare, machetare, scanare documente și fotografii, înserare pagini foto sau grafice color. Coperți alb/negru sau policromie cu machetare gratuită.
      • Editura asigură ISBN și CIP ce implicã drepturi de autor

Politica editorială
Legislatia românească privind drepturile de autor
Donați 2% / 3,5% din impozitul pe venit
Donații și/sau sponsorizări
+40 726 337376  
  
editura@edituraboema.ro