POLITICA EDITORIALÃ

Condiții editoriale

Pentru ca un material propus spre publicare să fie acceptat de către editură, el trebuie să respecte câteva condiții minimale:
- lucrarea nu trebuie să fie un plagiat; pentru pasajele preluate din alte lucrări aflate sub copyright, bibliografia trebuie să menționeze sursele respective.
- subiectul poate fi oricare, mai puțin pornografia și instigarea la violență și ură de orice fel, defăimarea și ofensa adusă persoanelor sau instituțiilor.
- conținutul nu trebuie să conțină secțiuni încadrate într-unul din subiectele prohibite de mai sus, indiferent de ponderea lor.
- textul trebuie să fie corect din punct de vedere al exprimării, gramaticii și ortografiei; sunt acceptate texte cu astfel de greșeli într-o pondere minimală, care pot fi corectate și nu pun sub semnul întrebării educația de bază a autorului.
- expunerile deductive trebuie să aibă consistență logică și să plece de la premise demonstrabile, observabile sau verificabile.
Dincolo de aceste cerințe de bază, editura își rezervă dreptul de a refuza orice material despre care consideră că este suspicios în ceea ce privește drepturile de autor sau consistență logică, pe baza unor criterii proprii.

Odată manuscrisul finalizat, orice autor îl poate vedea publicat în mai puțin de 2 săptămâni. Din orice tiraj, care nu poate fi mai mic de 30 de exemplare, editura oprește 9 cărți care au destinația conform Legii nr. 11/1995 a Depozitului Legal (vezi Cărți oprite din Tiraj).

Editura nu beneficiază de o rețea proprie de distribuție, în afară de site-ul propriu - magazinul online de la adresa www.edituraboema.ro. De aceea, ori toate exemplarele (în afară de cele necesare depunerii la Depozitul Legal al Bibliotecii Naționale) vor fi puse la dispoziția autorului, ori pe bază de contract, cartea poate fi pusă la vânzare pe magazinul online.
Editura nu este responsabilă pentru succesul sau insuccesul de piață al cărții.
Recomandăm editarea manuscrisului în Microsoft Word 2000 sau superior. Odată ce conținutul cărții dvs. este finalizat și bine pus la punct în forma finală, trebuie să vă concentrați asupra realizării corecte a fisierelor finale necesare setării titlului. Este bine ca încă de la crearea primului fișier Word conținând materialul propus spre publicare să fie respectate cerințele tehnice ale fișierului interiorului, în ceea ce privește dimensiunile, marginile, paginația, fonturile și culorile. Recomandăm folosirea următorilor parametri de editare în Word, cu excepția cărților foto care pot necesita formate mai mari:

- dimensiuni pagină 6 x 9 inci sau 5 x 8 inci, margini 1,5 - 2 cm pe toate laturile, header și footer 0, centrare stânga-dreapta și sus-jos, fonturi Times New Roman de 10 - 12 pentru text, 16 - 24 pentru titluri capitole și subcapitole, începerea unui capitol nou pe pagina cu număr impar, numerotare pagini centrată în partea de jos, fără număr pe prima pagina. În pagina de copyright se lasă spații libere care vor fi completate cu următoarele date trimise de către editură: caseta editurii, ISBN, descriere CIP, nota de copyright.

În urma verificărilor corective, parcurgeți de fiecare dată panoramic toate paginile pentru a detecta eventualele schimbări în paginație datorate modificărilor de text.

Titlul trebuie să fie atractiv și să exprime conținutul cărții.

Coperta este un element de marketing al cărții foarte important; mulți clienți comandă o carte exclusiv după criteriul atractivității copertei; de aceea recomandăm să colaborați cu o persoană calificată în editarea de imagine și design artistic pentru realizarea acesteia. Editura noastră dispune de astfel de specialiști. Dacă editați coperta pe cont propriu sau în colaborare cu un profesionist, așteptați mai întâi ca editura să vă trimită calculația lățimii cotorului, în funcție de formatul ales și numărul final de pagini.

Fișierul PDF conținând interiorul cărții trebuie generat cu un software profesional, pentru a fi siguri că prezervă formatările documentului inițial și dimensiunile (pagina, margini) ale acestuia. Versiunile mai noi ale printer-driver-ului Acrobat Distiller îndeplinesc aceste condiții, pe când multe din programele gratuite aflate pe internet (operând căutari după "PDF converter", "PDF printer driver", "convert doc to pdf") nu le îndeplinesc. După generarea fișierului final, parcurgeți documentul PDF verificând dacă toate elementele editate în Word au rămas la locul lor și sunt vizibile.

Prețul ales este esențial pentru vânzările ulterioare. Prețul trebuie să fie ales pe baza următoarelor criterii: numărul de pagini, format, subiect, prețurile titlurilor similare de pe piață, profitul net unitar urmărit. După acceptarea materialului propus, editura va sugera prețurile de catalog pe care le consideră optime pentru titlul în cauză, însă autorul este cel care decide în final cu ce preț va intra cartea sa pe piață. Pentru o alegere bună, este necesară documentarea pe internet privind prețurile cărtilor similare (cea mai bună soluție fiind căutarea pe www.amazon.com după cuvintele cheie ale titlului dvs.). Sub nicio formă nu alegeți un preț mai mare decât cel al unui titlu similar al unui autor foarte cunoscut, pentru o carte cu format similar.

Citește și:

PROCEDURA DE PUBLICARE

CĂRȚI OPRITE DIN TIRAJ

TIPURI DE OPERE LITERARE

DESPRE REZOLUȚIA IMAGINILOR

DESPRE REDACTAREA CĂRȚILOR

SEMNE ȘI LITERE SPECIALE ÎN WORD